REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Faunastic Oy (2540213-7)
Yhteystiedot: c/o Annuelli, Fredrikinkatu 55, 00100 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Marko Lindgren, marko(at)faunastic.com

3. Rekisterin nimi

Faunastic Oy, kodittomat.info asiakasrekisteri

4. Käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Lisäksi sivustolla kävijöistä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Rekisterin tietoja käytetään Faunastic Oy:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Faunastic Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu yhdestä päärekisteristä. Asiakkaasta talletetaan tietoja seuraavasti:
- Asiakkaan yhteystiedot (nimi ja osoitetiedot) ja muut asiakaskohtaiset tiedot, jotka annetaan rekisteröitymisen yhteydessä. 
- Asiakkaan mahdollinen markkinointikielto.
- Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta sekä palautuksista.

Sekä tietoa kävijöistä, jotka on tarkemmin yksilöity tietojen keräämisen toteuttavien Google Analytics -palvelun tietosuojaselosteessa:
Google Analytics: 
http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista, sekä suoraan yksityishenkilöiltä jotka vierailevat kodittomat.info -sivustolla.

Asiakassuhde syntyy kun asiakas
- tilaa uutiskirjeen
- tilaa hakutulosilmoitukset
- rekisteröityy verkkokauppaan
- tekee tilauksen verkkokaupasta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta asiakastietoja Faunastic Oy:n ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Lisätietoja kodittomat.info -sivustolta tietoja keräävien kolmansien osapuolten tietojensiirtokäytänteistä: 
Google Analytics:
http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu ja sijoitettu lukittuun ja kulkuvalvottuun tilaan.

Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokantoihin pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille. Koneet pidetään vartioituina niin, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti enintään kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle. Tiedot ovat myös nähtävissä kirjautumalla palveluun omalla sähköpostilla.

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle. Tiedot voi myös korjata kirjautumalla palveluun omalla sähköpostilla.